Boomer

Boomer, de term die vaak wordt gebruikt om een ​​persoon van de babyboomgeneratie te beschrijven,...