Boomer

Boomer, de term die vaak wordt gebruikt om een ​​persoon van de babyboomgeneratie te beschrijven, heeft de afgelopen jaren veel aandacht gekregen. Maar wat betekent het eigenlijk om een ​​boomer…